Content voor Ingelogde Gebruikers

Een goede voorbereiding van een bouwproject begint met grondwerk. Grof werk dat met de grootste precisie moet worden uitgevoerd. Een kleine oneffenheid kan al effect hebben op het uiteindelijke resultaat. Wij weten precies aan welke maatstaven het beste grondwerk moet voldoen en hebben daarvoor de juiste materialen in huis. Zo kunnen we een diversiteit aan grondwerk realiseren.

Grondverzet, de mogelijkheden:

  • Uitgraven en aanvullen van bouwputten
  • Opschonen en leeghalen van tuinen
  • Plaatsen van ondergrondse afvalcontainers
  • Bouw- en woonrijp maken van bedrijfs- en projectterreinen
  • Grondwerk voor het leggen van riolering
  • Landschapsinrichting (dijken, wandel- en fietspaden)
  • Graven van watergangen en vijvers
  • Aanleggen van ondergrondse infrastructuren
  • Graven van cunetten
  • Aanleggen van fundaties

Dankzij een uitgebreid machinepark met onder andere minigravers, shovels en rupsgraafmachines kunnen wij al het soort grondwerk leveren. Onze machines met roetfilters zijn vrij nieuw en voldoen aan de huidige milieueisen. Op die manier kunnen wij veilig werken.

Grondwerk prijzen

Benieuwd wat grondwerk kost? De prijzen van grondwerk zijn helemaal afhankelijk van het soort project: de grootte van het oppervlak, de inhoud van de werkzaamheden, de diepte die moet worden afgegraven en de eventuele afvoer van grond. De kosten van grondwerk kunnen behoorlijk oplopen als er bijvoorbeeld ook bodemsanering nodig is. Toch is het nooit verstandig om te besparen op grondwerk. Het vormt het fundament onder je bouwproject. Neem voor exacte prijzen van grondwerk contact met ons op, zodat wij een prijs voor je kunnen berekenen.

Grondwerk Nijmegen – Wijchen

Jos Pauwels Wijchen werkt voor aannemers in de grond- weg- en waterbouw, nutsbedrijven, overheid en particulieren. In heel Nederland, maar voornamelijk in de regio van Nijmegen en Wijchen. We realiseren grondwerk voor bijvoorbeeld tuinaanleg, maar ook voor infraprojecten. Door grond te ontgraven en verzetten zorgen wij voor een stevige, stabiele fundering. We leveren grond, grind, zand en granulaat en brengen dit aan. Vervolgens brengen we verharding aan en eventueel funderingsmateriaal. Naast grondwerk verrichten wij ook sloopwerk en trekken we kabels en leidingen. Ook realiseren we funderingen en storten we betonnen vloeren.

Scroll naar boven