Content voor Ingelogde Gebruikers

Om verstopping en stankoverlast te voorkomen, is het van belang dat een riool goed doorstroomt. Goed rioolwerk zorgt ervoor dat afval- en regenwater op de juiste manier wordt afgevoerd. Wij verrichten daarom alle soorten rioolwerkzaamheden:

  • Rioolsleuven graven
  • Straatkolken aanbrengen
  • Riolering aanleggen
  • Riolering vervangen
  • Huisaansluitingen maken
  • Riolering herinrichten en reconstrueren

Kortom, we verrichten al het rioolwerk in en rondom huizen en bedrijfspanden.

Riool verstopt? Of problemen met de afwatering?

Een verstopt riool, stankoverlast of een afwateringsprobleem? Het is fijn als dit zo snel mogelijk wordt opgelost. We hebben alle machines in huis om rioolwerk te verrichten, om kolken en pitten te plaatsen of om rioolsleuven en kolkgaten te graven. Bel ons en we maken direct afspraken om het probleem te verhelpen. We zijn bereikbaar via: 06 – 513 508 58.

Rioolwerkzaamheden door ons uitgevoerd:

Rioolwerk vereist een gedegen plan van aanpak. Eerst zoeken we naar kabels en leidingen en bepalen we waar we gaan graven. Zo voorkomen we dat we iets raken. Zijn er oude rioleringen die vervangen moeten worden? Dan voeren we deze af naar een erkende verwerker. Ook houden we rekening met het juiste afschot en de hoeveelheid kolken en goten die nodig zijn voor optimale afwatering. Nadat een riolering is aangelegd, gerepareerd of vervangen, kunnen wij er ook voor zorgen dat het straatwerk er weer netjes bij ligt.

Bekijk onze projecten.

Scroll naar boven